מחירון צמיגים

 מחירון צמיגים

פעם בכמה שנים אנחנו צריכים להחליף צמיגים ולכן אנו מתעניינים ובודקים מחירים במחירון צמיגים. מי ששמרו היטב על הצמיגים שלהם או שאולי לא נוסעים הרבה ברכב מחליפים צמיגים בתדירות נמוכה., ואילו מי שנוסע הרבה או שאינו שומר על הצמיגים שלו יאלץ להחליפם בתדירות גבוהה. בסופו של דבר לכל נהג מגיע היום בו הוא צריך להחליף צמיגים ואז הוא מחפש מחירון צמיגים.

כל יבואן צמיגים מפרסם מחירון צמיגים, זוהי חובה על פי התקנות של משרד התחבורה. מחירון הצמיגים הוא מחירון מחייב כתקרת מקסימום למחיר הצמיגים. יבואני הצמיגים נוהגים לפרסם במחירון הצמיגים מחירים גבוהים ממחיר השוק הסביר. מחירון הצמיגים מאפשר לסוחרי הצמיגים להציע מבצעים שונים ללקוחות, כלומר צמיגים במחירים נמוכים ממחיר השוק.

No Comments Yet.

Leave a comment

404